Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Wspólnota Przymierza Gwiazda Betlejemska


Koordynator świecki
Tomasz Ziemann

HISTORIA

Wspólnota powstała z inicjatywy Grażyny i Michała Kapusta w marcu 1991 r. w parafii w Sulęczynie, jako grupa modlitewna, mająca na celu pogłębienie znajomości Pisma Świętego jako żywego Słowa Bożego. Cotygodniowym spotkaniom modlitewnym towarzyszyło studium Pisma Świętego. Uczestnictwo w czuwaniu modlitewnym i rekolekcjach letnich Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze” z Bielska-Białej w 1996 r. pozwoliło odkryć charyzmat grupy, jako wspólnoty przymierza.

W 2001 r. Wspólnota po raz pierwszy samodzielnie zorganizowała siedmiodniowe rekolekcje letnie. Część z nich zobowiązała się do zachowywania szczególnej więzi ze wspólnotą poprzez wejście do Przymierza.

CHARYZMAT

Wspólnota w szczególny sposób podkreśla studium Pisma Świętego oraz wartość uwielbienia i modlitwy wstawienniczej. Członkowie Wspólnoty pragną poprzez naśladowanie Chrystusa w życiu osobistym i świadectwo jedności być znakiem dla środowiska, w którym żyją. W formację i działalność apostolską włączone są także dzieci z rodzin członków wspólnoty.

FORMACJA

Ciągła formacja roczna: codzienna indywidualna lektura Pisma Świętego, comiesięczne spotkania w grupach dzielenia, comiesięczne spotkania modlitewno – formacyjne (także dla dzieci i młodzieży) w ciągu roku, dnia skupienia – dwa razy w roku, coroczne, tygodniowe rekolekcje letnie.

Formacja dodatkowa: uczestnictwo w kongresach ewangelizacyjnych.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

– ewangelizacja
– pomoc w prowadzeniu rekolekcji i dni skupienia
– czuwania modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
– tworzenie środowiska chrześcijańskiego

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Osoba pragnąca włączyć się do Wspólnoty powinna uczestniczyć w jej spotkaniach w pierwszą sobotę miesiąca, a następnie przejść formację wstępną, przygotowującą do Przymierza.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.