Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – Wspólnoty Wieczernikowe


Odpowiedzialni w parafiach
świeccy liderzy i animatorzy grup
Siostry Pallotynki
ul. Gdańska 8a
89-600 Chojnice
HISTORIA

Zjednoczenie  Apostolstwa  Katolickiego  założył  św. Wincenty Pallotti we Włoszech w połowie XIX w. W Polsce ZAK rozpoczął działalność w 1907 r.

CHARYZMAT

Wielkim pragnieniem św. Wincentego Pallottiego było  zaangażowanie świeckich w apostolstwo powszechne.  Aby było ono skuteczne, należało zjednoczyć wysiłki  duchownych i świeckich. W ten sposób powstało Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, mające formować  świeckich i przygotować ich do zadań apostolskich.

Wzorem dla członków Dzieła jest wspólnota wieczernikowa, otwarta na działanie Ducha Świętego i trwająca  na Modlitwie z Maryją. Członkowie wspólnot starają  się naśladować św. Wincentego. Bronią życia i rodziny,  podejmują działania ewangelizacyjne, modlą się o powołania kapłańskie i zakonne.

FORMACJA

Ciągła formacja roczna: spotkania modlitewne, konferencje

Formacja dodatkowa: zjazdy, sympozja

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • podejmowanie bieżących zadań w parafii
  • budowanie wspólnot wieczernikowych
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Do ZAK-u zaproszeni są wszyscy, którzy pragną  wzrastać w świętości i apostołować w duchu św. Wincentego Pallottiego-Wspólnoty Wieczernikowe

Wspólnoty wieczernikowe


HISTORIA

Idea Wspólnot Wieczernikowych zrodziła się w 1966 r.  w domu prowincjalnym sióstr pallotynek w Warszawie.

CHARYZMAT

Wspólnoty  Wieczernikowe  są  jednym  z  ruchów  charyzmatycznych, gromadzących katolicką młodzież  w żywą wspólnotę Kościoła Chrystusowego.  Cel, jaki przyświeca członkom Ruchu to wypełnienie  testamentu Jezusa, zawartego w słowach: „Aby wszyscy  stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby  i oni stanowili jedno w Nas.” (J 17,21). Program niesie propozycję realizacji ewangelicznej  drogi chodzenia za Jezusem, Apostołem Ojca Przedwiecznego i obejmuje formację ku pełni człowieczeństwa, ku  dojrzałemu chrześcijaństwu i aktywnemu apostolstwu.

FORMACJA

Ciągła formacja roczna: spotkania nad Słowem Bożym.

Formacja dodatkowa: rekolekcje (stopnie: 0, I, II, III).

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • ewangelizacja w parafii (koncerty, czuwania, kursy) –     modlitwa w intencji miasta
  • współpraca z innymi grupami w parafii
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Do Wspólnot Wieczernikowych zaproszeni są wszyscy, którzy ukończyli 15 lat i chcą formować się w duchu  św. Wincentego Pallottiego.