Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Wspólnota Peregrynującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej „Przeżywać codzienność z Maryją”


Założyciel i opiekun duchowy Wspólnoty
ks. dr Andrzej Piernikarczyk
Koordynator świecki
Wszelkie informacje uzyskasz pod adresem:
www.mbtp-tczew.pelplin.opoka.org.pl
HISTORIA

Pierwsza  Wspólnota  Peregrynującej  Matki  Bożej  Trzykroć Przedziwnej powstała w czerwcu 1999 r. Zrodziła się z doświadczenia duchowości Ruchu Szensztackiego, zaszczepionej na grunt wspólnoty parafialnej.  Piętnaście rodzin z Kręgów Domowego Kościoła Ruchu  Światło – Życie w Tczewie wraz z ks. Andrzejem Piernikarczykiem  postanowiło  co  miesiąc  przez  dwa  dni  gościć w swoich domach  Matkę Bożą w znaku Obrazu  Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.  W 2001 r. została poświęcona kolejna kopia dla drugiej  wspólnoty  piętnastu  rodzin.  Dzisiaj  Obraz  przyjmuje siedem wspólnot.    

CHARYZMAT

Wspólnota czerpie z duchowości Ruchu Szensztackiego, który podkreśla w szczególny sposób oddanie się  Maryi i zaproszenie Jej do życia osobistego.  Maryja, nawiedzając poszczególne osoby i rodziny w miejscu ich  zamieszkiwania, dyskretnie troszczy się o ich codzienność tak, jak uczyniła to w Kanie Galilejskiej. Ofiarowuje:

  • łaskę przemianę serca,
  • łaskę zadomowienia w Sercu Bożym, 
  • zapał apostolski w dawaniu świadectwa o Chrystusie. 

W tych trzech łaskach – filarach – zawierają się inne dary indywidualne i natchnienia do dobrego. 

Zobowiązanie do przyjmowania Obrazu Matki Bożej łączy się z decyzją osobistego nawrócenia. Wprowadzając Maryję do swego życia członkowie Wspólnoty  Peregrynującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej pragną,  mocą  Ducha  Świętego,  uczynić  każdy  dzień  życia czasem uświęconym, a dwa dni obecności Obrazu  w domu traktują jako rodzinne, miesięczne dni skupienia, poświęcone modlitwie (także różańcowej), lekturze  Pisma Świętego, rozmowie z dziećmi i współmałżonkiem.  Ograniczają  w  tych  dniach  czas  przeznaczony  np. na oglądanie programów telewizjach i korzystanie  z komputera. 

FORMACJA

Ciągła  formacja  roczna:  comiesięczna  peregrynacja  obrazu połączona z „domowym” dniem skupienia,  wspólna kwartalna Msza św., 

Formacja dodatkowa: weekendowe, wyjazdowe dnia skupienia, coroczne rekolekcje.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • modlitwa 
  • apostolstwo indywidualne
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Wspólnota obejmuje rodziny i osoby samotne. Aby  powstała kolejna wspólnota, potrzeba piętnastu rodzin  i osób samotnych, które będą chciały przyjmować Maryję w znaku peregrynującego Obrazu przez dwa dni w miesiącu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.